Page 14 - Gebra
P. 14

 ARBORISICO NR. 1
Fysieke belasting
LEKKER FYSIEK BEZIG ZIJN IS GEZOND. MAAR TE VEEL OF TE ZWAAR LICHAMELIJK WERK LEIDT TOT GEZONDHEIDSKLACHTEN. IN VRIJWEL ELKE WINKEL KOMT LICHAMELIJKE BELASTING VOOR: TILLEN, DRAGEN, DUWEN, TREKKEN, REPETERENDE BEWEGINGEN, LANG STAAN, DIEP BUKKEN, VER REIKEN, KOU EN TOCHT.
Veel bukken en zwaar tillen zijn veelvoorkomende oorzaken van gezondheidsklachten bij winkelpersoneel. Wees daarom voorbereid. Wissel bijvoorbeeld fysiek belastende werkzaamheden af met minder belastende werkzaamheden of verdeel belastend werk over diverse collega’s.
TIPS VOOR BUKKEN, TILLEN EN DRAGEN
• Als je bukt, bijvoorbeeld om iets op te pakken of te tillen, buk dan door je knieën en houd je rug recht.
• Probeer zo te tillen dat je rug niet draait.
• Til of draag geen dingen die zwaarder zijn
dan 23 kilo.
• Vraag hulp als je veel of zwaar moet tillen.
• Draag alles zo veel mogelijk tussen heup-
en ellebooghoogte.
• Gebruik hulpmiddelen zoals een
steekwagen als je veel en ver moet
dragen.
• Plaats niet te veel dozen op een karretje.
• Til en draag een last altijd zo dicht
mogelijk tegen je lichaam.
• Stapel niet te hoog en voorkom dat je
boven je macht moet tillen.
• Zorg dat lichtere lasten hoger in de
schappen van het magazijn staan dan zwaardere.
TIPS VOOR DUWEN EN TREKKEN
• Gebruik je lichaamsgewicht en werk zo veel mogelijk vanuit je benen.
• Breng de last langzaam en rustig op gang. • Het is beter om hulpmiddelen zoals
rolcontainers te duwen dan te trekken; duwen kost minder kracht.
TOCH NOG KLACHTEN?
Word je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog geconfronteerd met klachten aan het bewegingsapparaat als gevolg van je werk? Dus klachten aan vingers, handen, polsen, ellebogen, armen, schouders en rug? Meld dit dan meteen bij je werkgever en raadpleeg een arts. Want als je er snel bij bent, is een sneller herstel mogelijk.
  


   12   13   14   15   16