Page 18 - Gebra
P. 18

 ARBORISICO NR. 5
(Veel) te lang werken
WERKEN IN DE WINKEL IS LEUK. LANGE DAGEN MAKEN IS DAN OOK NIET ERG, OOK OMDAT HET SOMS ONVERMIJDELIJK IS. MAAR ER ZIJN GRENZEN.
In de Arbeidstijdenwet zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van jouw gezondheid en vrije tijd. Heeft jouw bedrijf een cao, dan heb je mogelijk extra rechten als het gaat om werktijden.
DE BELANGRIJKSTE REGELS UIT DE ARBEIDSTIJDENWET EN DE CAO
• Je werktijd mag maximaal 12 uur per dag
en 60 uur per week bedragen.
• Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 55 uur per week
werken en over een periode van 16 weken
gemiddeld maximaal 48 uur per week.
• Werk je meer dan 5,5 uur op een dag,
dan heb je recht op een pauze tussendoor van minimaal een half uur. Werk je langer dan 10 uur, dan heb je recht op een pauze tussendoor van minimaal 45 minuten. Al deze pauzes mogen opgeknipt worden
in blokjes van minimaal twee of drie
kwartier.
• Werken op zondag is vrijwillig, maar als
je werkgever echt geen ander heeftft, kan hij je wel verplichten. Je hebt in ieder geval recht op tenminste 4 zondagen per kwartaal vrij.
• Voor jongeren onder 18 jaar gelden andere regels voor werktitijden. Kijk voor meer informatitie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.minszw.nl
TIPS OVER WERKTIJDEN
• Overleg met je baas als je problemen hebt met je werktijden.
• Overleg ook met je baas om te zorgen dat je bijtijds weet wanneer je in de komende weken moet werken.
• Probeer tussendoor regelmatig te pauzeren en maak dan zo mogelijk even een wandelingetje.
  • Probeer overwerk te beperken en vraa
om compensatitie.
a
g
g
                           
   16   17   18   19   20