Page 20 - Gebra
P. 20

 TOT SLOT OVER ARBO
Ken de afspraken
IEDER BEDRIJF HOORT ZICH TE BEKOMMEREN OM DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN ALLE MEDEWERKERS. DAT VINDT DE OVERHEID, DAT VINDEN DE VAKBONDEN EN DAT VINDEN
DE WERKGEVERS ZELF OOK. DAAROM ZIJN ER OOK WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN. HET IS BELANGRIJK DAT JE DEZE VOORSCHRIFTEN KENT.
Je kunt als medewerker zelf nagaan of jouw werkgever zich aan de regels houdt. Wat die regels zijn en waar je meer informatie kunt vinden lees je hier:
WAT MOET DE WERKGEVER DOEN?
• Iedere werkgever moet zich houden aan de verplichtingen in de Arbowet.
• De werkgever moet zijn aangesloten bij een arbodienst waar werknemers terecht kunnen met vragen en gezondheidsklachten.
• De werkgever moet werknemers voorlichten en instructie geven om de veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen.
WAT DOET DE VAKBOND?
• De vakbond maakt met de werkgevers (aanvullende) afspraken over veiligheid en gezondheid in de winkel en legt die bij voorkeur vast in de cao.
• De eventuele cao-afspraken gaan verder dan de wettelijke verplichtingen die gelden als een minimale ondergrens.
WAT ZIJN JOUW PLICHTEN?
• Als werknemer hoor je aandacht te hebben voor de veiligheid en gezondheid op het werk, voor jezelf en voor anderen. Kijk bijvoorbeeld in je cao of op de website www.vakcentrum.nl.
• Je moet meewerken aan voorlichting over veiligheid en gezondheid op je werk.
• Gevaarlijke situaties moet je onmiddellijk melden aan je leidinggevende.
WEET WAAR JE MOET ZIJN
Zoek je informatie over veilig en gezond werken, dan kun je terecht bij je vakbond en bij je arbodienst. Daarnaast kun je terecht op diverse websites.
FHKN, de samensteller van deze Werk wijzer
www.fhkn.nl / www.fhknacademy.nl
De wettelijke arboregels, en meer
www.arboportaal.nl
De informatiepagina over arbo in de Gemengde- en Speelgoedbranche www.vakcentrum.nl
Voor hulp aan slachtoffers www.slachtofferhulp.nl
Arbo-informatie van FNV Handel, de afzender van deze uitgave www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond- werken
  

   18   19   20   21   22