Page 28 - Gebra
P. 28

 VEILIGHEIDSRISICO NR. 3
Ongewenst gedrag
PRETTIG WERKEN WILLEN WE ALLEMAAL. PESTERIJEN, INTIMIDATIE EN ONGEWENSTE INTIMITEITEN PASSEN HIER NIET BIJ. EN ZOGENAAMDE ‘LEUKE GRAPJES’ OVER IEMANDS GELOOF, SEKSUELE GEAARDHEID, HUIDSKLEUR OF NATIONALITEIT AL EVENMIN. DAAROM: BEGRENS ONGEWENST GEDRAG.
TIPS TEGEN ONGEWENST GEDRAG
• Spreek je collega’s aan op hun gedrag. Een
opmerking als: ‘Zo gaan wij hier niet met
elkaar om’ werkt vaak goed.
• Je kunt opkomen voor een collega die iets
onaangenaams overkomt. Als je dat op het moment zelf moeilijk vindt, kun hem of haar ook achteraf steunen. In woord en daad.
• Praat erover met een collega of leidinggevende die je vertrouwt, of de speciale vertrouwenspersoon binnen het bedrijf, als die er is.
• Ga eventueel naar het preventitiespreekuur van de arbodienst. Daar heb je recht op.
• Ook een klant kan de boosdoener zijn. Waarschuw in zo’n geval je baas of een collega.
• Hou ook je eigen gedrag in de gaten. Vraag je eens af hoe jouw gedrag op anderen overkomt.
            

   26   27   28   29   30