Page 39 - Gebra
P. 39

 VAKSPECIALIST WORD JE NIET ZOMAAR
Dynamische
WAT HOUDEN AL DIE OPLEIDINGS- EN CURSUSMOGELIJKHEDEN ZOAL IN? HET VOERT TE VER OM ZE HIER ALLEMAAL TE BESPREKEN. MAAR WE WILLEN WEL ENKELE VOORBEELDEN GEVEN VAN WAT ER ZOAL MOGELIJK IS. DOE ER JE VOORDEEL MEE!
scholingsmogelijkheden
Zoals al eerder gezegd zijn alle werkgevers sinds de invoering van de Wet Werk
en Zekerheid (WWZ) verplicht hun medewerkers opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie. Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is
de werkgever ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat het dienstverband kan worden voortgezet. Een ontslag moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
Veel fijner zou het natuurlijk zijn als de
(om- of bij-)scholing gebeurt op basis van de eigen wensen en leergierigheid van de medewerker. Hoewel de werkgevers zich uit het sociaal fonds voor de branche hebben teruggetrokken – en daarmee ook uit het aanbod van gesubsidieerde opleidingen – zit FNV Handel als dé sociale partner aan werknemerszijde niét stil. De bond is zeer actief binnen de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, www.s-bb.nl) en waakt daar over de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van de uitgegeven diploma’s.
Ook is FNV Handel actief als opdrachtgever voor FHKN (www.fhkn.nl), een organisatie die zich eveneens inzet voor goede scholing in de detailhandel. FHKN biedt onder meer gratis online trainingen aan op het gebied van veilig werken in de winkel (www.fhknacademy.nl).
E-LEARNING “VERKOOP IN DE PRAKTIJK”
Heb je geen behoefte aan uitgebreide scholing en volg je liever een kortere opleiding of cursus? Volg dan de
e-learning “Verkoop in de praktijk”. Deze online leermethode maakt je alerter en bewuster en haalt het beste in je boven als verkoopmedewerker. En het voordeel van een e-learning is dat hij kan worden gevolgd wanneer het jou uitkomt. Bijvoorbeeld ’s avonds, als je rustig thuis zit.
De e-learning bestaat uit vier modules: klantgerichtheid, derving, diefstal & overval, en veiligheid. Je leert aan de hand van theorie, interactieve vragen en geluids- en videofragmenten.
De e-learning “Verkoop in de praktijk” is
te vinden op de website van de Vereniging Gebra. Hij staat onder het kopje ‘personeel’,
 


   37   38   39   40   41