Page 43 - Gebra
P. 43

 VAKSPECIALIST WORD JE NIET ZOMAAR
Meer informatie?
BEHOEFTE AAN MEER KEUZEMOGELIJKHEDEN? BEZOEK DAN EEN VAN DE WEBSITES DIE WE HIERONDER NOEMEN. DAAR VIND JE MEER MOGELIJKHEDEN, MEER INFORMATIE EN MEER ANDERE ZAKEN.
WWW.VAKCENTRUM.NL
De belangenorganisatie voor de gemengde branche en de speelgoedbranche
WWW.FHKNACADEMY.NL
Hier vind je gratis e-learnings over veiligheid voor mensen die werken in de winkel;
ook voor mensen die geen lid zijn van de Vereniging Gebra
WWW.OPLEIDINGENBEROEP.NL
Voor opleidingen in de detailhandel: gebruik de zoekfunctie; hier vind je overigens óók stages en vacatures voor banen.
Al vijftienduizend vrijwilligers (kaderleden) zijn actief voor FNV en leveren zo
hun bijdrage aan het vakbondswerk. Vrijwilligerswerk bij de bond is zo divers dat er altijd wel een functie is die bij je past. Je ontwikkelt jezelf op vele gebieden, krijgt training & scholing en je wordt begeleid door een FNV-vakbondsbestuurder. En
je levert ook nog een bijdrage aan de doelstellingen van de vakbond, en daarmee help je een hoop mensen. Meer weten? Wil je weten wat je in je sector of bedrijf kan doen? Neem dan contact op met je bestuurder.
Hier enkel suggesties.
• FNV Consulent voor hulp op de
spreekuren
• Belastingservice
• Gastheer of Gastvrouw vakbondshuis • Loopbaanbegeleiding
• Kaderlid
• OR/PVT trainingen
• Arbo
• Lokaal FNV gaat en staat voor:
- Beïnvloeding lokaal sociaal beleid
- Ledenbinding: themabijeenkomsten en
vakbondscafés over actuele issues én
jubilarishuldigingen
- Ondersteunen lokale individuele
belangenbehartiging: spreekuren over werk en inkomen, re-integratie- en loopbaanadvies, Belastingservice
- Bekendheid en zichtbaarheid Lokaal FNV vergroten
- Vakbondsvoorlichting en (kader-) ledenwerving
   
   41   42   43   44   45