Page 48 - Gebra
P. 48

 VAN WINKELMEDEWERKER NAAR ZELF ONDERNEMER WORDEN
Loopbaanpaden zijn er niet
voor niets
DE CAO VOOR DE GEMENGDE- EN SPEELGOEDBRANCHE VOORZIET IN ZES VERSCHILLENDE FUNCTIEGROEPEN EN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN. DIT BETEKENT DAT ER OOK LOOPBAANPADEN ZIJN. ANDERS GEZEGD: WIE IN DE BRANCHE WERKT, KAN HOGEROP KLIMMEN, CARRIÈRE MAKEN, OF HOE JE HET OOK NOEMEN WIL. EN BIJ ELKE STAP OMHOOG HOORT EEN HOGER LOON.
De cao voorziet in deze zes functies:
• Aankomend medewerker • Basismedewerker
• Eerste medewerker
• Allround medewerker
• Leidinggevende A • Leidinggevende B
Bij elke functie hoort een eigen loonschaal. Zo valt de aankomend medewerker in loongroep 1, de basismedewerker in loongroep 2 en zo verder oplopend tot loongroep 6 voor de leidinggevende B.
De loongroepen zijn kort. Ze lopen van
15- tot en met 23-jarige leeftijd, wat zou kunnen betekenen dat een medewerker
in de Gebra al op zijn 23e de top van zijn salaris heeft bereikt. Er zijn echter verdere uitloopmogelijkheden, maar die zijn gebaseerd op basis van de prestatie en het aantal functiejaren. Presteert iemand goed en beschikt hij (of zij!) over de benodigde kennis en ervaring (competenties), dan
kan de ondernemer dit belonen met een volgende stap in de loongroep. De cao biedt ruimte voor vijf ‘prestatiestappen’ na het eerste, tweede, derde en vierde functiejaar.
COMPETENTIES
De Gebra-cao beschrijft ook gedetailleerd wat iemand in een bepaalde functie moet kunnen, welke werkzaamheden daar bij horen, en wat dat moet opleveren. Een aankomende medewerker bijvoorbeeld
is een medewerker in opleiding die alleen uitvoerend werk verricht, een beperkt aantal activiteiten in de winkel en in de productie uitvoert, en contact heeft met klanten. Na maximaal twaalf maanden volgt een overstap naar loongroep 2.
Het voert te ver om alle competenties
voor de zes verschillende functies hier
te benoemen. Ze staan nauwkeurig omschreven in de bijlage bij de cao (te vinden op de website van FNV Handel: www.fnv.nl/handel). Hier vind je wat iemand in een bepaalde functie precies moet doen en kunnen en kennen, én wat nodig is om een overstap naar een volgende functiegroep te kunnen maken.
HANDVAT
Het is fijn dat de cao zich zo gedetailleerd uitdrukt in functiebeschrijvingen. Want dat maakt dat werkgever en medewerker elkaar hier ook daadwerkelijk aan kunnen houden. Vindt de werkgever bijvoorbeeld dat de eerste medewerker in een bepaald aspect van het werk onvoldoende functioneert, dan hoeft hij de cao er maar bij te pakken,
  
   46   47   48   49   50