Page 55 - Gebra
P. 55

 ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN
Weet waar je recht op hebt
ALS DE VAKBONDEN MET DE WERKGEVERS EEN NIEUWE CAO AFSLUITEN, DAN VRAGEN DE BETROKKEN WERKNEMERS DOORGAANS ALLEREERST HOEVEEL ZE ER IN SALARIS OP VOORUIT GAAN. MAAR ARBEIDSVOORWAARDEN BEHELZEN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN. VERLOFREGELINGEN, ARBEIDSDUURVERKORTING, ZELFS JE PENSIOEN EN MEER ZIJN ER EVENEENS ONDERDEEL VAN.
De afkorting cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Oftewel een overeenkomst die geldt voor het collectief, lees: alle werknemers binnen een sector
of branche. Zoals het woord al doet vermoeden zijn er hiernaast ook bedrijfs- en individuele arbeidsovereenkomsten.
De Gebra heeft een eigen cao, getiteld “Collectieve Arbeidsovereenkomst voor
de Gemengde- en Speelgoedbranche”. Hierin staat alles over jouw rechten en plichten, en die van de werkgever. Denk aan afspraken over de (maximale) proeftijd, de (normale) arbeidstijden en de toeslagen voor overuren of werken buiten de normale arbeidstijden (zoals zon- en feestdagen).
FNV DOET NIET MEE
Overigens is de Gebra-cao sinds 2012 niet meer aangepast. FNV Handel weigert
een handtekening te zetten onder de verslechteringen die de werkgevers willen doorvoeren, met name waar het gaat om de toeslagen voor werken in het weekend. Dit betekent dat de afspraken uit 2012 nog steeds van kracht zijn.
MAAK ONDERWERPEN BESPREEKBAAR
In de cao staan veel afspraken waarvan het goed is als je ze kent. Ze worden niet allemaal even ver uitgediept, maar je hebt er hoe dan ook recht op. Doorgaans biedt een bepaalde regeling je ook meer
mogelijkheden dan je op basis van de
tekst alleen zou vermoeden. Het is goed je hiervan bewust te zijn.
Door onderwerpen bespreekbaar te
maken kun je vaak gemakkelijker de doelen bereiken die je voor ogen hebt. Het valt echter niet mee om zomaar het gesprek met je werkgever aan te gaan over zaken die jij graag wilt. Denk bijvoorbeeld aan vaste werktijden, omdat je er op bepaalde dagen wilt zijn voor je kinderen. Of wanneer je – omdat de nood aan de man
is – zorgverlof wilt opnemen. Wat zijn dan je rechten en plichten?
In dit soort gevallen kun je ook nog
altijd bij jouw vakbond aankloppen voor ondersteuning en antwoorden op jouw vragen. FNV Handel spant zich in voor
de belangen van de werknemers in de branche. Een van de dingen die we doen, is werknemers informeren over hun rechten. Want wie zijn rechten kent, kan die ook claimen. Dat is het grote voordeel van een cao: wat op papier staat, daar heb je recht op. Maak daar gebruik van!
 Afspraken uit de vorige cao zijn
nu onderdeel van de individuele arbeidsovereenkomst. Deze kunnen in overleg met jou aangepast worden. Let op, je hoeft geen genoegen te nemen met verslechteringen!
 
   53   54   55   56   57