Page 57 - Gebra
P. 57

 ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN
Overwerk, en stress als
IS HET GEDREVENHEID, ONERVARENHEID, OF DE BEHOEFTE OM MEER GELD TE VERDIENEN? FEIT IS DAT VOORAL JONGEREN VAKER OVERWERKEN. MET ALS GEVOLG DAT ZE SOMS OOK MEER STRESS ERVAREN. LET HIER OP EN PROBEER STRESS ZO VEEL MOGELIJK TE VOORKOMEN.
gevolg daarvan voorkomen
Het is belangrijk om te weten dat overwerk werkdruk kan veroorzaken. En werkdruk leidt tot stress. Dit laatste willen we natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Wat kun je zelf doen om stress als gevolg van het werk te voorkomen? Hier een aantal tips.
Maak het onderwerp in ieder geval be- spreekbaar. Geef bijvoorbeeld aan wat (te veel) overwerk met je doet, zowel lichame- lijk als in je sociale leven. Overleg daarom altijd met je werkgever als je problemen hebt met je werktijden. Overleg óók met je werkgever om te zorgen dat je bijtijds weet wanneer je in de komende weken moet werken. En probeer tussen het werk door regelmatig te pauzeren en maak dan zo mogelijk even een wandelingetje. Meer in zijn algemeenheid geldt dat het raadzaam is overwerk zoveel mogelijk te beperken en zoveel mogelijk om compensatie te vragen. Zie je aankomen dat je je werk niet afkrijgt, aarzel dan niet om hulp te vragen. Ook
je collega’s en je werkgever hebben er immers baat bij dat je prettig werkt. Bespreek eventuele werkproblemen in het werkoverleg. Bespreek bijvoorbeeld hoe het werk beter verdeeld kan worden. Plan ook je eigen werk zo goed mogelijk en doe de meest noodzakelijke dingen eerst. Tot slot deze gouden tip: zorg voor voldoende (en actieve) ontspanning naast je werk.
ARBEIDSTIJDEN
We zeiden het al eerder: werken in de Gemengde- en Speelgoedbranche is leuk. Lange dagen maken is dan ook niet erg, ook omdat het soms simpelweg onvermijdelijk is. Maar er zijn grenzen. In de wet zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van jouw gezondheid en vrije tijd.
Dit zijn de belangrijkste regels rond arbeidstijden zoals die zijn afgesproken in de cao:
• Incidenteel (zoals in piekperiodes) mag je maximaal 12 uur per dag en 60 uur per week werken.
• Meer structureel mag je maximaal vier weken gemiddeld 55 uur per week werken.
• In een periode van 16 weken mag je maximaal 48 uur per week werken.
• Voor jongeren onder 18 jaar en zwangere en pas bevallen vrouwen gelden andere regels voor werktijden.
Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.minszw.nl. Ook in de cao zelf vind je aanvullende informatie, bijvoorbeeld over de pauzetijden. Je vindt de cao op de website van FNV Handel, www.fnv.nl/handel.
    55   56   57   58   59