Page 6 - Gebra
P. 6

 Colofon
Deze Werk wijzer is een uitgave van de FHKN in opdracht van FNV Handel. De uitgave verschijnt in een oplage van 2.000 stuks en wordt verspreid onder medewerkers in de Gemengde- en Speelgoedbranche (Gebra).
Realisatie: FHKN
Teksten: de Schrijfzaak Eindredactie: Ria Vellekoop Fotografie: Doon van de Ven Ontwerp, vormgeving en druk: Vanden Broele
Adres: FHKN, Horapark 2, Postbus 7001, 6710 CB Ede
  

   4   5   6   7   8