Page 61 - Gebra
P. 61

 DUURZAME INZETBAARHEID
Fit en vitaal
HOE VERGROOT JE DE DUURZAME INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS VAN ALLE LEEFTIJDEN? ANDERS GEZEGD: HOE HOU JE DEZE MENSEN FIT EN VITAAL? HEEL SIMPEL. DOOR ER VOOR TE ZORGEN DAT ZE ELKE DAG MET PLEZIER NAAR HET WERK KOMEN.
Wist je dat ook jongere werknemers moeite hebben om fit naar het werk te komen? Onderzoek wijst dit uit. Gemiddeld een kwart van de werkenden geeft aan
niet genoeg energie te hebben om elke
dag weer fris en fruitig aan de slag te
gaan. Opvallend is dat de helft van deze vermoeide werknemers jonger is dan 35 jaar. Een derde is zelfs onder de 30 jaar.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Randstad en richtte zich met name op
het thema gezondheid en werk. Volgens ruim de helft van de ondervraagden heeft regelmatig sporten een positieve invloed op de prestaties op de werkvloer. Bovendien vindt 88 procent dat gezond en fit blijven iemands eigen verantwoordelijkheid is, en bijvoorbeeld niet van de werkgever. Het onderzoek wijst tevens uit dat voor maar liefst 92 procent van de ondervraagden
een goede balans tussen werk en privé nog belangrijker is dan sport.
FYSIEKE ÉN MENTALE FITHEID
Werkplezier is hét sleutelwoord als het gaat om de duurzame inzetbaarheid
van werknemers. De uitkomsten van
het onderzoek maken duidelijk dat investeren in gezond leven én in een goed evenwicht tussen werk en privé uiteindelijk voordelen heeft voor zowel werkgevers als werknemers. Ongeacht hun leeftijd. Duurzame inzetbaarheid draait dus om
zowel fysieke als mentale fitheid. Mensen die goed in hun vel zitten en af en toe
met hun leidinggevende of een jobcoach open kunnen spreken over hun toekomst, werken prettiger en beter, zijn gelukkiger en verzuimen minder.
STEUNTJE IN DE RUG
Werkgevers die op deze onderwerpen bewust beleid voeren, plukken hier de vruchten van. Om hun medewerkers
niet alleen gelukkig te maken maar ook gelukkiger te houden, zouden werkgevers hen een steuntje in de rug kunnen geven bij het ontdekken waar ze goed in zijn.
Toch is het bevorderen van werkplezier
niet alleen een zaak van werkgevers. Werknemers kunnen een eigen bijdrage leveren door zélf aan te geven wat ze willen. In een persoonlijk ontwikkelingsgesprek bijvoorbeeld, of gewoon, tijdens informeel overleg met hun leidinggevende. Bovendien hoeft zo’n gesprek niet alleen te gaan
over het carrièreperspectief. Ook de werktijden, zeggenschap over de werkuren, zeggenschap over het werk en meer van
dit soort zaken zijn van belang. Het gaat er tenslotte om dat de medewerker lekkerder in zijn vel komt te zitten, en dat hij ook in de toekomst met plezier naar het werk blijft komen. Wederom: ongeacht de leeftijd.
    59   60   61   62   63