Page 63 - Gebra
P. 63

 DUURZAME INZETBAARHEID 2
Goede balans tussen werk en privé
EEN TWEEDE RANDVOORWAARDE VOOR DUURZAME INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS IS EEN GOEDE BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ. MAAR DAT IS GEMAKKELIJKER GEZEGD DAN GEDAAN. WANT HOE REGEL JE DAT, ZO’N GOEDE BALANS? HIER VIND JE DE BIJBEHORENDE TIPS. WE GEVEN JE ZES TIPS:
Bij een kwart van de medewerkers is de verhouding tussen werk en privé zoek. Dit
is een landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van FHKN blijkt dat vooral medewerkers jonger dan 35 jaar hier moeite mee hebben. Heb jij ook moeite met je werktijden? Of heb je problemen om de taken op je werk te combineren met je taken thuis? Denk dan eens na over wat in jouw geval zou kunnen bijdragen aan een betere balans
tussen werk1
PRAAT ER3OVER
Voer gesprekken met je leidinggevende over wat zou kunnen helpen om de verhouding tussen jouw werk en privéleven gezond te houden. En stel vast hoe die verhouding er volgens jou uitziet. Niet al
je wensen zullen te realiseren zijn, maar vragen staat vrij en in goed overleg – ook met je collega’s – zal meer mogelijk blijken dan je misschien verwacht.
4
en privé.
ONDERZOEK FLEXIBELE WERKTIJDEN
Onderzoek de mogelijkheden om op je werk flexibel om te kunnen gaan met de werktijden zodat die bijvoorbeeld goed aansluiten op de schooltijden van de kinderen. Of om files tijdens het woon- werkverkeer te vermijden. Of om te kunnen deelnemen aan een teamsport zoals
voetbal in he2
VRAAG VERTROUWEN
t weekeinde.
DOE AAN TIMEMANAGEMENT
Plan je werk goed, maak een efficiënte indeling van je dag en doe niet meer dan één ding tegelijk. Dit geldt zowel voor je werkactiviteiten als voor je activiteiten in je vrije tijd. Zo voorkom je dat de balans teveel naar werk of naar privé verschuift of dat er geen verschil meer zit tussen beide.
Vraag om het vertrouwen en de ruimte om eventuele problemen op het werk aan te kaarten. Hierdoor zullen jij en je collega’s sneller (durven) aangeven wanneer een grens is bereikt. Want wanneer de grens wordt overschreden, dan wordt de kans op
ziekteverzu niemand.
im groter. En dat wil natuurlijk
 

   61   62   63   64   65