Page 65 - Gebra
P. 65

 DUURZAME INZETBAARHEID 3
Gezond de eindstreep halen
JE BENT ZO OUD ALS JE JE VOELT, WORDT WEL EENS GEZEGD. EN HET IS WAAR. VITALITEIT IS GEEN KWESTIE VAN LEEFTIJD. EN NU WE HET ER TOCH OVER HEBBEN: HET IS OOK NIET HEEL MOEILIJK OM OUDERE MEDEWERKERS TOT AAN HUN PENSIONERING GEZOND, BETROKKEN EN MET PLEZIER AAN HET WERK TE HOUDEN.
Behoefte aan andere goede ideeën
om gezond de eindstreep te halen? Ga eens gluren bij de buren. Dat kan heel leerzaam zijn, vindt ook het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Soms is een frisse blik nodig om te overzien wat er gezonder en veiliger kan binnen het bedrijf. Daarom organiseert het ministerie uitwisselingsprogramma’s waarbij werkgevers en werknemers uit verschillende bedrijven bij elkaar een kijkje in de keuken werpen.
ELKE DAG BETER
Leerzaam, dit soort uitwisselingsprogram- ma’s, zo leert de ervaring bij Koekjesbakkerij Veldt in Veenendaal. Veldt is verkozen tot het “Vitaalste bedrijf van Nederland”. De minister van Sociale Zaken en Werkgele- genheid overhandigde de bijbehorende ElkeDagBeter Award persoonlijk aan Veldt-directeur Kees Pater.
De koekjesbakkerij won eerder al de titel “Slimste bedrijf” voor het project “Regie
in eigen hand” dat draait om de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Pater vond toen dat het roer om moest, en meende een goede toekomst te zien voor gelukkige medewerkers. Door ze meer ver- antwoordelijkheid te geven, meende hij dat ze ook meer werkplezier zouden beleven. Dat bleek een goede aanname, want zijn plan slaagde.
HARDLOPEN
En nu blijkt Veldt dus ook voorloper op
het vlak van duurzame inzetbaarheid. Dit betekent dat het bedrijf extra veel aandacht besteedt aan gezonder leven. Bijvoorbeeld door twee keer per week met elkaar te gaan hardlopen – overigens alleen voor wie wil, want niets is verplicht. Maar ook door elke maand een ander gezond thema met elkaar te bespreken, zoals beweging, voeding en roken.
Ook bij deze aanpak is de aandacht vooral gericht op het creëren van gelukkige medewerkers. Want die hebben niet alleen meer plezier in hun werk, maar ze presteren ook beter en verzuimen minder. Daarom wordt op de werkvloer ook gesproken
over onderwerpen als talenten benutten (wie functioneert het beste op welke plek?), taakroulatie (hoe houd ik mijn werk interessant en uitdagend?) en persoonlijke ontwikkeling (welke training of cursus heb ik nodig om minimaal bij te blijven of me verder te ontwikkelen?).
Dat de aanpak het bedrijf geen windeieren legt, blijkt niet alleen uit de prijzen die inmiddels zijn gewonnen, maar tevens
uit de bedrijfsresultaten. Net als de medewerkers staat ook Koekjesbakkerij Veldt zelf er gezond voor.
 

   63   64   65   66   67