Page 69 - Gebra
P. 69

 NOOIT TE JONG VOOR PENSIOEN
Geniet, nu én later
LEKKER LEVEN, LEKKER WERKEN, LEKKER PENSIOEN. EN IN ALLE GEVALLEN LEKKER GENIETEN. HET IS DAAROM GOED ZO AF EN TOE – OOK AL BEN JE MISSCHIEN NOG JONG – STIL TE STAAN BIJ DE VRAAG HOE JOUW PENSIOEN STRAKS GEREGELD IS. KAN JIJ NA JE PENSIONERING NOG STEEDS LEKKER GENIETEN?
Pensioen is niets anders dan inkomen voor later, wanneer je niet meer werkt. Dan
krijg je net als ieder ander in Nederland
een AOW-uitkering van de overheid. Daar bovenop bouw je gedurende je werkzame leven een extra pensioenuitkering op. De premie hiervoor betaal je deels zelf. Maar je werkgever betaalt ook mee.
Je pensioenpremie is zó berekend, dat
je bij voldoende jaren opbouw bij je pensionering een maandelijks bedrag krijgt dat overeenkomt met het gemiddelde loon dat je in die jaren hebt verdiend. Dit geldt ook voor mensen die in deeltijd werken. Omdat zij minder werken betalen ze minder premie, bouwen ze minder pensioen op,
en krijgen ze een uitkering die gebaseerd is op wat zij gemiddeld in die jaren in deeltijd hebben verdiend.
In principe ligt de pensioenleeftijd voor iedereen die geboren is na 1960 op 67
jaar. Want vanaf die leeftijd krijg je AOW, hoewel deze leeftijdsgrens de komende jaren verder zal worden verhoogd. Dit heeft de overheid enkele jaren geleden bepaald. Maar als je wilt kan je ook
eerder met pensioen. Je begrijpt dat jouw ‘pensioenpot’ dan wel over een langere tijd moet worden verdeeld, en dat de uitkering per maand daardoor lager zal zijn.
BEDRIJFSPENSIOENFONDS DETAILHANDEL
Medewerkers in de Gemengde- en Speel- goedbranche zijn verplicht verzekerd voor hun pensioen bij het Bedrijfspensioenfonds Detailhandel. De voorwaarden waaronder dit gebeurt zijn vastgelegd in de statuten en het pensioenreglement van het fonds. Maximaal mag 4,275 procent pensioenpre- mie ingehouden worden op het loon van de werknemer die pensioen opbouwt. Van de totale verplichte pensioenpremie over het loon waarover premie wordt geheven betaalt de werkgever minimaal 11,925 procent.
(zie voor meer informatie www.pensioenfondsdetailhandel.nl).
De pensioenwereld is echter in beweging en over de betaalbaarheid van de pensioenuitkeringen is de laatste tijd veel te doen. Daar zal je vast over gehoord hebben. De discussie is nog altijd niet helemaal afgerond, maar redenen voor grote zorg zijn er op dit moment niet.
EERDER OF LATER MET PENSIOEN?
Zoals gezegd gaat voor de meerderheid
van de deelnemers aan het Pensioenfonds Detailhandel het ouderdomspensioen vanaf 67 jaar in. Wie wil kan ook eerder met pensioen. Maar later met pensioen kan eventueel ook.
    67   68   69   70   71