Page 7 - Gebra
P. 7

 INTERVIEW
Handvatten voor welbegrepen eigenbelang
DEZE WERK WIJZER IN DE GEMENGDE- EN SPEELGOEDBRANCHE IS EEN PRODUCT VAN FNV HANDEL BEDOELD VOOR IEDEREEN DIE IN DE SECTOR WERKT. DE ACHTERLIGGENDE GEDACHTE: ‘WE WILLEN INSTRUMENTEN BIEDEN DIE DE WERKNEMERS BETER IN STAAT STELLEN OM VOOR ZICHZELF OP TE KOMEN’, VERTELT NICO MEIJER.
Wist je dat de huidige cao voor de Gemengde- en Speelgoedbranche (Gebra) al sinds 2012 niet is aangepast? FNV Handel weigert een handtekening onder een nieuwe cao te zetten, omdat de werkgevers daar alleen maar verslechteringen in willen opnemen.
‘Als je jouw handtekening onder een uitgeklede cao zet’, zegt FNV-bestuurder Nico Meijer, ‘stem je er ook mee in. Door niét te tekenen, kunnen we als bond individuele werknemers die voor hun rechten opkomen blijven ondersteunen.’
NIEUWE WEG
FNV Handel is een nieuwe weg ingeslagen, zo blijkt uit de woorden van Meijer. In plaats van alleen maar vechten voor collectieve belangen stelt de bond tegenwoordig
steeds vaker instrumenten samen die de individuele werknemers beter in staat stellen om voor zichzelf op te komen. ‘De praktijk laat zien dat dit ook keihard nodig is’, zegt hij. ‘In de Gebra hebben we niet alleen gedoe rond de cao, maar bijvoorbeeld ook over het sociaal fonds, dat op het punt staat te verdwijnen.’
‘Doodzonde’ vindt hij dit laatste.
‘Dat betekent namelijk dat ook het opleidingsaanbod voor de mensen die in de sector werken stil komt te liggen.
Nico Meijer
Hoe leuk het werk ook is, je moet wel kunnen rondkomen van wat je verdient’
       


   5   6   7   8   9