Page 70 - Gebra
P. 70

Je kunt vanaf 55 jaar je pensioen in laten gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van je pensioenuitkering – tenzij je hier extra voor hebt gespaard, want dat kan ook. Hoe eerder met pensioen, hoe lager de pensioenuitkering. Dat is omdat jouw pensioen dan over een langere periode wordt uitgekeerd. Bovendien bouw je
ook geen pensioen meer op zodra je met pensioen gaat.
Let wel op! Wil je eerder met pensioen gaan, dan dien je (uiterlijk) zes maanden voor de datum waarop je dit wilt contact op te nemen met de Pensioendesk van het pensioenfonds.
Je kunt overigens voor je 67ste ook gedeeltelijk met pensioen. Je blijft dan in deeltijd werken en gaat voor het overige deel met pensioen. Je kunt trouwens maar één keer kiezen om je pensioenuitkering gedeeltelijk te laten uitbetalen.
Wanneer je 67 jaar oud wordt, stopt de (gedeeltelijke) pensioenopbouw en gaat je ouderdomspensioen (volledig) in. Hiernaast is het ook mogelijk om je pensioenuitkering later in te laten gaan, maar niet later dan je 70ste verjaardag.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Pensioendesk van het pensioenfonds: 0800-1972
TROUWEN, SAMENWONEN EN MEER?
Ga je trouwen, samenwonen of kies je voor een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt jouw partner ook pensioenrechten. Krijg
je kinderen? Dan geldt voor hen hetzelfde. Wanneer je getrouwd bent, gekozen
hebt voor geregistreerd partnerschap of kinderen krijgt, hoef je deze veranderingen niet zelf door te geven. Dat doet je gemeente. Woon je samen of heb je een samenlevingscontract, meld dit dan bij het pensioenfonds, ook wanneer je relatie stuk loopt en jullie uit elkaar gaan. Want ook dat heeft consequenties voor je pensioen.
OVERLIJDEN?
Als je overlijdt, dan gaan je pensioenrechten onder bepaalde voorwaarden over naar
je partner (partnerpensioen) en kinderen (wezenpensioen). Ook in dit geval hoeven zij niets te doen. Ze krijgen automatisch bericht over het vervolg. Maar let op: mensen met een samenlevingscontract staan niet geregistreerd en moeten daarom zelf een formulier opvragen.
  

   68   69   70   71   72