Page 71 - Gebra
P. 71

WERKLOOS OF ARBEIDSONGESCHIKT?
Raak je werkloos of arbeidsongeschikt? In het eerste geval stopt je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd raak je niet kwijt. Dat blijft gewoon staan bij het Pensioenfonds Detailhandel. Vind je later een baan in een andere branche, dan kan je het opgebouwde ouderdomspensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht.
In het geval van arbeidsongeschiktheid neemt het pensioenfonds je verdere pensioenopbouw (gedeeltelijk) over. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en gaat door tot je weer aan het werk of met pensioen gaat.
COLLECTIEF OF JUIST INDIVIDUEEL?
De laatste jaren neemt de individualisering met betrekking tot pensioenen toe. Mensen sparen of beleggen dan zelf. Dit kan soms voordeliger zijn, maar dan heb je daar wel kennis voor nodig. Heb je die niet, dan moet je je laten informeren, ook later wanneer
je persoonlijke situatie wijzigt. Advies en
informatie hierover is vaak kostbaar.
Dit alles maakt dat de vakbonden geen groot voorstander zijn van ingrijpende wijziging van het huidige pensioenstelsel. Temeer omdat elke euro die momenteel in de huidige pensioenregeling wordt gestoken dankzij slimme beleggingen en andere inspanningen van het pensioenfonds bij uitkering ongeveer vier euro waard is geworden.
MEER INFORMATIE?
We begrijpen dat je mogelijk met nog veel vragen zit. We verwezen je hiervoor al naar de website van het Pensioenfonds Detailhandel, wwww.pensioenfondsdetailhandel.nl. Op
de site www.fhknacademy.nl vind je een e-learning over pensioenregelingen, en meer informatie over de AOW vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.
     69   70   71   72   73