Page 78 - Gebra
P. 78

 HEB JE HET VAKBONDSLIDMAATSCHAP AL EENS OVERWOGEN?
Flexwerk
FLEXWERK VIND JE IN ALLE SECTOREN. MET CONTRACTEN IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN. MAAR ZE HEBBEN ÉÉN DING GEMEEN: JE BENT NIET ZEKER VAN JE BAAN ÉN JE INKOMEN. ZOALS BIJ OPROEPCONTRACTEN, UITZENDBANEN, PAYROLLING OF TIJDELIJK WERK. WIJ NOEMEN DAT ONZEKER WERK.
FNV wil de druk op kabinet en werkgevers opvoeren Ook pleit de FNV voor meer baanzekerheid. Zo moet het inhuren van flexibele arbeidskrachten duurder worden, zodat het voor bedrijven en organisaties aantrekkelijker is om mensen in vaste dienst te nemen. Dit betekent niet dat de FNV tegen flexwerken is maar alleen als je daartoe vrijwillig besluiten kunt. In deze werk wijzer laten wij zien wat het verschil is tussen vaste banen en flexibele banen.
FACTS:
• Wist je dat er inmiddels 500.000 vaste banen zijn verdwenen? De teller van het aantal flexibele contracten staat inmiddels op ruim 1,9 miljoen!
• Wist je dat bijna 50% van de werkende jongvolwassenen van 15-35 jaar een flexibel contract heeft? Bij jongeren van 15 tot 25 jaar is dit zelfs 65%!
• Wist je dat flexibele contracten vaker voorkomen bij laagopgeleiden en mensen met een migrantenachtergrond?
• Wist je dat na 1 jaar werken maar 12% van de mensen met een flexibel contract een vast contract krijgt aangeboden? Dit was vroeger 43%!
• Wist je dat de gemiddelde leeftijd waarop jongvolwassenen een vast contract krijgen is gestegen naar 28 jaar? Dit was vroeger 24 jaar!
• Wist je dat je met een flexibel contract vaak 30% minder verdiend dan een werknemer met een vast contract?
• Wist je dat flexwerkers drie keer zoveel kans hebben op werkeloosheid en armoede?
Young and United wil dit veranderen en zich samen met jou hard maken voor;
• een zeker maandelijks inkomen voor
werkenden
• een vast contract bij structureel werk
• een einde aan de voor-jou-tien-anderen-
cultuur
WIL JIJ DIT OOK? DOE MET ONS MEE, GA NAAR WWW.YOUNGANDUNITED.NL EN TEKEN DE PETITIE!
     76   77   78   79   80