Page 8 - Gebra
P. 8

Je zou verwachten dat de werkgeversorganisatie deze taak zou overnemen, maar tot op heden hebben we nog geen enkel voorstel in die richting gezien.’ Nog zoiets: ‘De werkgevers doen ook
al helemaal niets aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Terwijl die mensen wel tot zo’n beetje hun zeventigste levensjaar aan de slag moeten blijven. Dan zal je als werkgever toch echt initiatieven moeten ontplooien om er voor te zorgen dat zij op een gezonde manier de eindstreep kunnen halen.’
LICHTPUNTJES
personeel. Toegegeven, maar weinig bazen komen spontaan met loonsverhogingen
of andere cadeautjes aandragen. Vaak hebben hun medewerkers dit dan ook zelf met hun baas uitonderhandeld. Dat vind ik een goede zaak. Meer werknemers zouden op deze manier voor hun rechten moeten opkomen.’
Deze Werk wijzer in de Gemengde- en Speelgoedbranche biedt bij dit laatste dus een helpende hand. Meijer: ‘Hij staat
vol met wetenswaardigheden en tips
over wat je zelf kunt doen om alsnog te krijgen waar je recht op hebt. Zeg maar: handvatten voor welbegrepen eigenbelang. FNV Handel is de afzender van deze uitgave, maar hij is samengesteld door FHKN, een organisatie waar wij als bond graag mee samenwerken omdat die zich sterk maakt voor vakmanschap en veilig en gezond werken. FHKN biedt bijvoorbeeld diverse trainingen en cursussen aan, helemaal gratis voor iedereen die er maar gebruik van wil maken.’
Maar ook anderszins blijft FNV Handel zich inzetten voor de werknemers
 De vakbondsman ziet gelukkig ook lichtpuntjes. ‘Er zijn natuurlijk ook werkgevers die hun medewerkers wél waarderen en hen meer betalen dan waar ze volgens de cao recht op hebben. En er zijn uiteraard ook werkgevers die wél aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid en scholing van hun
in de detailhandel. ‘We zitten
bijvoorbeeld in het bestuur van
SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, en waken daar over de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van de uitgegeven diploma’s. We vinden scholing namelijk belangrijk, maar dan moet het ook wel goede scholing zijn.
Dus zorgen wij er voor dat als je eenmaal een diploma hebt behaald, je deze ook met trots aan een andere werkgever kunt laten zien.’
Die trots vindt Meijer belangrijk. ‘Ik vind dat mensen trots moeten kunnen zijn op hun baan en op alles wat ze daarbinnen doen. Maar hoe leuk het werk ook kan zijn, je moet je wel kunnen blijven ontwikkelen en kunnen rondkomen van wat je verdient. En krijg je dat niet, vraag er dan om. Of ga eens praten met een andere werkgever.
    6   7   8   9   10